Privacyverklaring

Mema consulting verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij maken alleen gebruik van uw gegevens om telefonisch of via mail contact met u te kunnen opnemen voor een afspraak. U heeft het recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens en u kunt dit verzoek sturen naar info@me-ma.be.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@me-ma.be.

We bewaren uw persoonlijk gegevens zolang dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien u geen informatieve mails meer wenst te ontvangen met promoties of ander ander nieuws, gelieve dan een mail te sturen naar info@me-ma.be.